Kleine blusmiddelen

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen.

Doelstelling
Na de opleiding kan de deelnemer:

 • De brandpreventieve maatregelen in het bedrijf;
 • Intern en extern alarmeren;
 • Een begin van brand bestrijden met verschillende blusmiddelen en uitbreiding voorkomen;
 • Inkomende hulpverlening opvangen en voorzien van relevante informatie.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding

 • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
 • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
 • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
 • Verplaatsen van personen in noodsituaties;
 • Diverse blustechnieken bij verschillende branden met diverse blusmiddelen en blusstoffen .

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de praktijk  het accent van de opleiding  is praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 cursisten.

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “Kleine Blusmiddelen instructie”.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van BB Safety Opleidingen heeft geen geldigheidsdatum. BB Safety Opleidingen adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten

 • Kosten 1 dag : €125,- per persoon exclusief BTW
 • Deze cursus kan zowel op uw locatie (incompany) als op onze cursuslocatie in De Rijp